Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Hell\Documents\bergmanbygg\bergmanlogga.jpg

startsida
organisation
anställda
kvalitetspolicy
arbetsmiljöpolicy
miljöpolicy
kontakta oss


Bergman Bygg är ett byggföretag i Hornsberg (Kungsholmen), med verksamhet i hela Storstockholm.

Våra specialområden är ombyggnader, inredningsarbeten och fastighetsskötsel i kontors- och sterilmiljö inom läkemedels- och forskningsbranschen. Vi utför även reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten samt fastighetsskötsel åt andra typer av kunder.

Vi har bra underentreprenörer inom VVS, el, golv (epoxi, mjukmattor, plastmattor, parkett), kakel/plattsättning, målning, smide, glas, undertak, betong, lås och ventilation.

Vi har utvecklat ett eget ledningssystem med planer för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och jämställdhet.

Vi väljer de miljövänligaste materialen med bästa funktion som vi känner till, arbetar resurssnålt, återanvänder material i samråd med kunden samt minimerar och källsorterar allt avfall.

Vi bedriver ett aktivt arbete inom arbetsmiljöområdet, där Kent Bergmans arbete har blivit uppmärksammat som ett föredöme.

Som Bronssponsor till Naturskyddsföreningen tar vi ansvar för framtiden och bidrar till Naturskyddsföreningens viktiga arbete för en hållbar utveckling och en bättre miljö

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Hell\Documents\bergmanbygg\bflogomedlemliten.jpg


Postadress:             
Box 30 114
104 25 Stockholm

info@bergmanbygg.se

08-619 00 28 (fax)

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Hell\Documents\bergmanbygg\rektlogga.jpg